About this page

Dear Visitor, kindly note that this is a short & uncontrolled translated version of the English website. That is why you can't rely on this version to make a decision. We would like to ask you to visit ABMSwiss.com

The details you find on this version are old and not updated. So, only the English version is valid

Joint diploma AWT1

Students Testimonials

Students Testimonial about ABMS Male Student Testimonial about ABMS Famle Student Testimonial about ABMS

विश्वास एकता र अनुशासन सफलताका चिन्ह हुन।

व्यवसाय प्रबंधन संस्थान ABMS स्विट्ज़रलैंड को मुक्त विशवविद्यालय गतिशील, आधुनिक एवं स्विट्ज़रलैंड को मुटुमा रहेको विशवविद्यालय हो। यसले मुख्य रूपमा प्रबंधन र व्यापार सम्बन्धी औद्योगिक शिक्षाप्रदान गर्दछ । स्विट्ज़रलैंडमा प्रबंधन सम्बन्धी एक लामो परम्परा छ। यो संसारका जुनसुकै ठाँउबाट व्यापार प्रबंध र व्यवसाय सम्बन्धि बिषयमा पढ्न इच्छुक युवा वर्गको लागी एक महत्त्वपूर्ण आदर्श वातावरण भएको केंद्र हो ।

धेरै जसो विधार्थीहरुको लागी यो एउटा पहिलो पटक अनलाईन अध्यन गर्ने समय हो यो एक लामो समय सम्म बैदेसिक संस्कृती भएका विधार्थीका समूह संग अध्यन हुदै आएको छ । हामी त्यसकारण उनीहरुको सेवामा चबिसै घण्टा अध्यनको सुरुदेखि आन्तिमसम्म सहायता र समर्थनमा तत्पर छौ। विधार्थीहरुको स्नातकको ऊपधी पछी पनी हामीहरु ऊनीहरुको जीज्ञसा, प्रश्न सुन्नको लागी ऊपलब्ध छौ। विधार्थीहरुले ब्यापार र प्रबन्धन सम्बन्धि क्षत्रमा परिचित वाताबरणमा पढ्ने अवसर प्राप्त गर्दछन् पाठ्यक्रममा ब्यापार र प्रबन्धन सम्बन्धि सम्पूर्ण बिषयहरु सम्मिलित छन् पाठ्यक्रम पछी विधार्थीहरुले आफ्नो उपयुक्त बिषयसम्बन्धिमा आफ्नो पढाई विस्तार गर्न सक्दछन विद्यालयको बेबस्थापनले प्रतेक विधार्थीहरुका साँस्कृतीक र धार्मिक पृष्ठभूमिको मनन् गर्दछ ।

डा BRAYN

ABMS अध्यक्ष

 

Video about Location Video about Graduation Video about Switzerland
Zurich City Graduation at ABMS About Switzerland

ABMS - The Open University of Switzerland

Contact us

1000 characters left
ABMS
The Open University of Switzerland

Walk-in: Freilagerstrasse 39, 8047 Zurich

+41443200033
+41(0)435395377

DO YOU HAVE ANY QUESTION? Send Email OR Contact us

Accredited and member by
ISO
ACBSPEFQM
here you can find full list

Registration

ABMS is officially registered in State of Zug - Switzerland Reg.Nr. CH-170.4.012.134-9, for Further informations please check the official Stadt Zug - State of Zug website

Recognition

Part of A.B.M.S. Education Group for Further informations about A.B.M.S. Education Group please check the Government's Official Web Portal - State of Zug (Switzerland)

Almond-Vocational-Link-Ltd-logo.jpgEFQM.pngIQS.jpgSTA-Travel.jpgISO.pngASIC.jpgCHRIE.pngECLBS.pngDiethelm-Keller-Siber-Hegner.pngACBSP.pngEUCDL.pngITIC-IYTC.jpgThe-Restaurant-Association.jpgBHA.pngISIC.jpgASCBE.gifUNESCO.jpgAHLA.png